Tags

bệnh lao

Tác dụng thuốc Meyerifa

Tra cứu thông tin về thuốc Meyerifa trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Kimporim injection 40mg

Tra cứu thông tin về thuốc Kimporim injection 40mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...

Tác dụng thuốc Combutol 400

Tra cứu thông tin về thuốc Combutol 400 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Streptomycin

Tra cứu thông tin về thuốc Streptomycin trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Pyrafat 500mg

Tra cứu thông tin về thuốc Pyrafat 500mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Ethionamid

Tra cứu thông tin về thuốc Ethionamide trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Ethambutol

Tra cứu thông tin về thuốc Ethambutol trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Myung In Rifampicin cap 300mg

Tra cứu thông tin về thuốc Myung In Rifampicin cap 300mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều ...

Tác dụng thuốc Iso-eremfat 150mg

Tra cứu thông tin về thuốc Iso-eremfat 150 trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Methylprednisolone Human -125 mg

Tra cứu thông tin về thuốc Methylprednisolone Human trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng ...

Tác dụng thuốc Fastcort-16mg

Tra cứu thông tin về thuốc Fastcort trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác dụng phụ, ...

Tác dụng thuốc Meko INH 150mg

Tra cứu thông tin về thuốc Meko INH 150mg trên Tủ thuốc 24h, bao gồm: công dụng, liều lượng, tác ...