Tags

bệnh béo phì

Tiếp tục uống nước ngọt có đường nếu muốn sớm gặp thần chết

Ông bà ta từ xưa đã có câu “bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra”, quả thật ...