Tags

bảo hiểm xã hội

Tin mới chồng được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con bắt đầu từ đầu tháng 7 năm 2019

Ngoài ra, khi vợ sinh con, nam giới cũng được nghỉ làm trong các trường hợp sau: Đối với lao ...

Tăng mức lương cơ cở vào tháng 7 cho 9 đối tượng sau đây

Mức lương cơ sở này dùng để làm căn cứ cho việc tính mức lương trong các bảng lương, mức ...

Từ 1/7/2018 người lao động và hưu trí sẽ được tăng 3 quyền lợi về lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Nghị định 72/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1.7.2018 quy định tăng mức lương cơ sở dành cho cán bộ, ...